Make your own free website on Tripod.com

Den perfekta underhållningen för:
hotel
varieté
night clubs
kongresser
middagar
klubbmöten
konferenser
festivaler