Make your own free website on Tripod.com

Har den äran på födelsedagen, Gun!

 

Det som står skrivet i stjärnorna kan ingen människa ändra och antagligen stod där skrivet att vi inte får fira dig personligen i år, i alla fall på födelsedagen. Så vi gör det åtminstone så här på avstånd och dricka din skål skall vi när vi träffas om ett par veckor.
Toj, toj, toj och må kraften vara med dig!